Fiscaal Voordeel Massage

Stoelmassages en reflexzonemassage

Overheid stimuleert stoelmassage en reflexzonemassage op het werk!

Ze vallen ook in 2016 onder de ARBO voorzieningen en hebben binnen de WKR een extra gunstige regeling. De fiscus heeft stoelmassage en reflexzonemassage de ‘nihilwaardering’ toegekend. Dit houdt in dat uw organisatie fiscaal voordeel geniet omdat massages voor 100% als bedrijfskosten mogen worden opgevoerd.

Uw bedrijf kan medewerkers onbeperkt en onbelast massages aanbieden zonder dat deze ten laste komen van de vrije ruimte die voor medewerkers mag worden ingezet. Het werkkostenregeling forfait blijft op deze manier onbelast zodat voor het personeel nog 1,2% van de totale (fiscale) loonsom volledig kan worden benut. De kosten voor de massages registreert u als eindheffingsloon en de BTW is als voorbelasting aftrekbaar van de omzetbelasting.

Om te profiteren van bovenstaand fiscaal voordeel dient er aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.

  • de stoelmassages zijn opgenomen in het Arbo plan van de betreffende organisatie en maken in redelijkheid deel daarvan uit
  • stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats
  • werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen
  • er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer
  • Ook eventuele reiskosten die de masseur in rekening brengt, kunnen als bedrijfskosten opgevoerd worden voor de inkomstenbelasting.

Kosten van de stoelmassage voor rekening van medewerker.

Als werkgever kunt u medewerkers de mogelijkheid bieden om (gedeeltelijk) op eigen kosten deel te nemen. De ruimte wordt dan door uw organisatie ter beschikking gesteld. De kosten kunnen door de medewerker rechtstreeks aan de masseur worden voldaan of via de loonadministratie van uw organisatie. Met de werkkostenregeling 2011 zijn de mogelijkheden hiervoor door de belastingdienst verruimd. Indien de kosten via de loonadministratie worden betaald, dan kunnen deze voor de medewerker aanzienlijk lager uitvallen.

Voor meer informatie raadpleeg je belastingadviseur of kijk op de website van de Belastingdienst

fiscaal voordeel massage

Call Now Button