Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen Massagetherapie en Wellness

Nog in te vullen

Hoe verloopt een eerste consult (nog aanpassen)

Het eerste consult start met een uitgebreid intakegesprek van ca. 2 uur.  Hierbij stellen wij onder andere vragen over uw spijsvertering, slaappatroon en leefomstandigheden. Daarna stellen wij een tong- en polsdiagnose. Door het verzamelen van deze informatie ontstaat een compleet beeld van de aard en oorzaak van de klacht. Deze informatie vormt de basis voor het opstellen van het persoonlijke behandelplan. Hierna heeft u meestal wekelijks een vervolgbehandeling.

Hoe verloopt een vervolg consult (nog aanpassen)

Bij elke vervolg afspraak bespreken wij eerst de uitwerking van de vorige behandeling. Afhankelijk daarvan wordt het behandelplan aangepast. Een vervolgbehandeling duurt 1 uur

Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

Tuina Therapie stimuleert het zelfgenezend en zelregulerend vermogen van het lichaam. Duur en frequentie is per persoon verschillend en zijn afhankelijk van de aard en ernst van de klacht. In het algemeen hebben patiënten met acute klachten minder behandelingen nodig dan patiënten met chronische klachten.

Hoe geschiedt de betaling?

Direct na afloop van de behandeling dient de betaling direct te worden voldaan door contant te betalen of door te pinnen.

Krijg ik een nota voor declaratie?

Behandelingen die (gedeeltelijk) vergoed worden door de zorgverzekeraar dienen zelf bij de desbetreffende zorgverzekeraar te worden gedeclareerd. Na afloop van elke behandeling ontvang je per mail een nota.

Massagetherapie heb ik daar een verwijsbrief voor nodig?

Voor Massagetherapie is geen verwijsbrief nodig

Heeft deze zorg invloed op mijn eigen risico

Massagetherapie komt niet ten laste van het eigen risico

Maak een afspraak