Zorgvergoeding

Zorgvergoeding

Helaas wordt per ingaande van 1 januari 2021 alweer meer bezuinigd op de aanvullende verzekering.

Uit navraag is gebleken dat grote zorgverzekeraars zoals het Zilveren Kruis, Univé en de CZ groep, TuiNa Massagetherapie niet meer vergoeden.

De hoge inschrijvingsgelden en de nodige verplichte protocollen die bij het zorgvergoedingssysteem horen wegen niet op tegen de aantal zorgverzekeraars die nog wel mijn massagetherapie vergoeden.

Dit alles heeft mij doen besluiten om mijn lidmaatschap bij de beroepsvereniging te beëindigen.

Ik blijf mezelf wel als Massagetherapeut (hbo-niveau) ontwikkelen door opleidingen, na- en bijscholingen te volgen.

Met ingang van 1 januari 2021 zal er geen tariefsverhoging plaatsvinden.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg worden (wkkgz) worden gesteld. Massagepraktijk Amy Klappe voldoet aan al deze eisen.

Wat doe de Wkkgz
Uit onderzoek is gebleken dat cliënten niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgaanbieders hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt vaak op een onpersoonlijke manier. Iedereen heeft recht op goede zorg. Wanneer mensen ontevreden zijn over de zorg dan moeten zij dit kunnen uiten. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Elke zorgverlener dient:
• een klachtenregeling te hebben;
• de beschikking te hebben over een klachtenfunctionaris;
• aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie

Klachtenregeling
Massagepraktijk Amy Klappe heeft deze zaken ondergebracht bij het NIBIG

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat je als cliënt een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je dit meteen aangeeft. Dit kan door een mail te sturen naar info@massagepraktijkamyklappe.nl of het persoonlijk met mij te bespreken. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan is het mogelijk om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris zijn de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden en het vermogen van de zorgaanbieder om een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jouw gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil.

Mijn praktijk is bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer wij er samen niet uitkomen kan er contact opgenomen worden met de NIBIG  via klachten@nibig.nl. Zij zullen je dan informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.

Bron: www.NIBIG.nl

Kinesiologie
  • Een verwijsbrief is niet nodig
© Copyright - Massagepraktijk Amy Klappe
Maak een afspraak